CARDUL DE SANATATE                                                             - informaţii generale proiect -
Părţi contractante :

CNAS - Asocierea HP Romania SRL şi SC Novensys Corporation SRL, în baza procedurii de achiziţie publică derulată de
Compania Natională „IMPRIMERIA NAŢIONALĂ” S.A. numărul 129713/03.09.2011


Obiectul contractului :

Contract pentru furnizarea de servicii privind soluţia Informatică de implementare a cardului naţional de asigurări sociale
de sănătate nr. NLD 3051/23.04.2012


Valoare contract :

87.636.000,03 lei ( exclusiv TVA)


Durata Implementare :

maxim 9 luni , respectiv pînă la data de 15 Decembrie 2012


Stadiu actual :

faza de pre-productie în judetul Arad, ales ca locaţie pilot ;

data contractuala pentru punerea în funcţiune - 12 Decembrie 2012

sistemul intră în exploatare/producţie din 01 Ianuarie 2013

A fost finalizată cu succes etapa de testare a aplicaţiei, conform graficului de implementare a proiectului
Au fost efectuate activităţile contractuale de instruire specializată a utilizatorilor aplicaţiei CEAS
În perioada 22 - 26 Noiembrie au fost desfăşurate cu succes activităţile de instalare şi punere în funcţiune a aplicaţiilor
CEAS pe mediul de producţie, în vederea desfăşurării activităţilor din cadrul fazei Pilot (pre-producţie) şi intrării în
exploatare/producţie a sistemului CEAS
La data de 19 Noiembrie a fost demarată faza Pilot (pre-producţie) ce presupune conectarea utilizatorilor reali din judeţul
Arad la sistemul Cardul Electronic de Sănătate. În acest sens au fost efectuate următoarele activităţi:
Şedinţa de demarare faza de pre-producţie în judetul pilot Arad, informare generală, împreună cu conducerea CAS Arad,
medicii de familie selectaţi (din grupul de medici care s-au oferit voluntar să participe la proiect), reprezentanţi CNAS şi HP
Instruirea teoretică şi instruirea practică a unui număr de 16 medici de familie, care vor participa în faza de pre-productie
în judeţul Arad
Centralizarea informaţiilor pentru un număr de 20 de pacienţi de pe listele fiecărui medic identificat anterior (16)
Inaugurarea-lansare oficială a proiectului pilot - în intervalul 18 – 20 decembrie 2012.


Etapa următoare :

faza post lansarea oficială

Definitivarea procesului de distribuire şi iniţializare în sistem a cardurilor CEAS (319 în total) către pacienţii implicaţi în
pilotul CEAS de la CAS Arad
Operare curentă a sistemului CEAS de către medicii de familie participanţi la faza de pre-producţie, avand suportul
permanent al personalului CASJ Arad şi CNAS (telverde - 0800-800-950) dar şi al echipei de proiect HP-Novensys –
Siveco.
CNAS va agreea împreună cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor setul de date care se va inscripţiona în
partiţia dedicată, conform legii nr.211/2012 din 19 Noiembrie 2012.
faza de producţie a cardurilor, de distribuire către CASJ-uri şi de introducere progresivă în funcţionarea propriu-zisă a
sistemului CEAS
CEAS - CARDUL ELECTRONIC DE ASIGURĂRI de SĂNĂTATE
This file is not intended to be viewed directly using a web browser. To create a viewable file, use the Preview in Browser or Publish to Yahoo Web Hosting commands from within Yahoo SiteBuilder.